ติดต่อ: 084-820-7280 ทศพล แก้วสาร

Kubota

iPlan

เป็นแอพพลิเคชันบริการหลังการขายให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไป โดยมีฟังก์ชันการใช้งานดังนี้

- แจ้งตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายอะไหล่แบบเรียกทันที และเรียกล่วงหน้า

- แจ้งซ่อมแบบเรียกทันที และเรียกล่วงหน้า

- ระบุพิกัดที่ต้องการรับบริการบนแผนที่

- ให้คะแนนการปฏิงานงานของช่าง

- ช่างสามารถรับงานผ่านแอพพลิเคชันได้ทันที


Other works

รับทำ app portfolio list

Double A

Click here
รับทำ app portfolio list

DMSC

Click here
รับทำ app portfolio list

CP ALL

Click here
รับทำ app portfolio list

Calendar Thani

Click here